a

BEGREEN i MOVES III

BEGREEN i MOVES III – Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021

Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Són elegibles les diferents tipologies d’estacions i punts de recàrrega amb la modalitat d’adquisició directa. Les instal·lacions poden ser des de vinculades (<7kW) a ultraràpida (>100kW).

Import màxim d’ajut per beneficiari de 2,5 M€ i de 800.000 € per expedient. En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria pel que fa a la recàrrega vinculada serà de 5.000 €.

  • Ajut del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. En municipis de menys de 5.000 habitants aquest percentatge serà del 80%. No cal que el beneficiari hi estigui empadronat.
  • Per a empreses els ajuts tindran una forquilla del 30% al 60% en funció de si és petita, mitjana o gran empresa, la potència de la infraestructura i el nombre d’habitants del municipi on s’instal·li la infraestructura.

Tots els punts de recàrrega han de ser com a mínim mode 3.

Per als aparcaments de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal a més de la infraestructura i les instal·lacions comunes també serà subvencionable la dotació de telecomunicacions 3G,4G o similar que en permetin garantir la càrrega intel·ligent així com els sistemes de gestió de la recàrrega.