a
Inici 9 Productes 9 Mòdul estalvi energètic

Mòdul estalvi energètic

Diagnòstic per l’estalvi energètic:

Avaluació gratuïta dels consums energètics del parc de maquinària de la seva planta amb l’objectiu de trobar tots els punts on es pot fer un estalvi energètic amb un retorn de la inversió òptim. Posteriorment, li presentem una oferta amb totes les solucions.

Adequació maquinària al marcatge CE amb ATISOL-safeIt

Apliquem solucions que van des de:

  • Sistemes de mesura i registre del consum.
  • Afegir variadors a bombes de cabal fix i regular la seva velocitat en funció del consum.
  • Motors més eficients
  • Aprofitar la calor excedent
  • Sistemes d’aïllament
  • Optimitzar el control de la màquina per evitar consums innecessaris.