a

Effecta 4.0

IIoT – Internet Industrial de les Coses

EFFECTA 4.0 augmenta l’efectivitat dels equips exponencialment i això és directament proporcional a un increment dels beneficis del client.

EFFECTA 4.0 s’implementa a través de 4 passos:

Cada pas té una acció como a objectiu:

  • En el primer pas l’objectiu és corregir.
  • En el segon pas és prevenir
  • En el tercer pas és predir
  • I en el quart pas és analitzar.

A mesura que s’implementen els passos augmenta l’efectivitat.